Pálavské vyhnívačky - pravidla

Obecně:

 • Soutěž je naprosto dobrovolná, amatérská a rekreační… Cílem je pozvednout letecké umění každého jednotlivce na vyšší a tedy bezpečnější úroveň. Soutěž v roce 2021 trvá od vyhlášení do 31.12.
 • Během každého letu je nutné dodržovat všechny předpisy pro lety na padákovém kluzáku.
 • Pro účast v soutěži je nutné být členem občanského sdružení PG Pálava a dodržovat veškerá pravidla z toho vyplývající, včetně rezervace.
 • Organizátor soutěže je Pavel Marcínek – mail: marcinekp seznam cz, telefon je na stránkách PGPálava.

Soutěž:

 • Uletění trasy je nutné prokázat přihlášením letu na XContest a do poznámky uvést o jakou trasu se jedná. Ve výjimečném případě, kdy let není přihlášen na xcontest, je možné se domluvit s organizátorem na doložení takového letu např. platným IGC souborem.
 • Výkony se porovnávají podle doby mezi prvním vletem do SSS a vletem do ESS. Je nutné proletět kružnicemi otočných bodů v určeném pořadí, včetně cíle.
 • Čas startu a čas ukončení je libovolný, řídí se pouze VFR pravidly.
 • Každou trať je možné libovolně opakovat, počítá se nejlepší čas.

Kategorie:

 • Soutěží se ve dvou výkonnostních kategoriích podle EN kategorie křídla: Do EN B včetně a od EN-C.
 • Soutěží se na každé vypsané trati.
 • Pro vyhodnocení tratě je potřeba aby ji zaletěli min. 2 soutěžící ve výkonnostní kategorii.
 • Organizátor si vyhrazuje právo ohodnotit speciální výkon nebo spec. kategorii nad rámec vyhlášených.

Vyhodnocení:

 • Organizátor vyhodnotí soutěž po skončení období trvání soutěže a zveřejní výsledky zúčastněných, oznámí vítěze.
 • Ceny pro vítěze zajistí organizátor. Předání cen proběhne na valné hromadě sdružení nebo po domluvě individuálně.
 • Podle možností bude organizátor zveřejňovat průběžné výsledky.

Přihlášení/nepřihlášení letu na XContest:

Pro možnost přihlašovat své lety na XContest je potřeba být přihlášený na stránky https://www.xcontest.org/cesko/. Kdo není registrovaný, musí se nejprve registrovat TADY. Pozor, Sezona XContestu začíná 1.10. předchozího roku a končí 30.9.. Každou sezónu je třeba aktualizovat registraci pro další ročník. Bez toho nelze přihlašovat lety a nefunguje online tracking. Všechny podrobnosti a návody na přihlášení letu najdeš na uvedených stránkách. Pokud z nějakého důvodu nechceš lety zveřejňovat na XContestu, je možné zaslat platný IGC soubor s tracklogem a názvem tratě organizátorovi.

Načtení tratě, otočných bodů do přístroje:

XCTrack nebo Flyskyhy

Stačí, když si v menu Navigace načteš QR kód vybrané trasy buď doma nebo z mobilu některého z kolegů, (např. 30kmDevinQR.jpeg). Pokud nelze zobrazit nebo načíst QR kód, je možné trasu nahrát ze souboru .xctsk vybrané trasy (např. 30kmDevin.xctsk). V obou případech není nutné stahovat a ukládat otočné body.

Ostatní přístroje:

Je potřeba do nich uložit soubor otočných bodů (OB, waypoints). Je pojmenovaný Palava a má příponu .cup, .wpt nebo .gpx. podle toho, jaký navigační přístroj máš. Soubory jsou shodné, vyber ten, který vyhovuje. Například Flymaster používá soubory wpt, Skytraxx gpx, Naviter cup i wpt, některé přístroje nebo aplikace podporují více formátů.

Po uložení souboru OB je nutné naťukat a uložit zvolenou trasu. K tomu je nutný soubor tratě s příponou txt. (např. 30kmDevin.txt). V něm jsou popsány všechny body s poloměrem kružnice, typ startu, typ závodu, typ cíle, začátek rychlostní sekce (SSS), konec rychlostní sekce (ESS) a podobně. Je tam také délka tratě optimalizované a délka přes středy OB. Ty délky musí sedět s tvou délkou naťukané tratě.