Provozní řád

 

PG Pálava, z.s. - provozní řád

 

Spolku PG Pálava, z.s. byla Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky udělena nová výjimka létání. Vstup na startovní a přistávací plochu je povolen pouze členům PG Pálava, z.s. Prosíme všechny návštěvníky a diváky, aby toto pravidlo respektovali.

V současné chvíli jsou povolenými letovým terény v CHKO Pálava oficiální startovní plocha na Stolové hoře a Děvíně. Důrazně žádáme všechny piloty, aby toto respektovali a nevyužívali jiná místa pro starty a přistání.

 

Všeobecné zásady létání na Stolové hoře a Děvíně

1. Letové terény mohou využívat pouze členové o.s. PG Pálava v době od 10:00 do 18:00 hodin.

2. Každý zájemce o létání (člen sdružení) se musí vždy předem rezervovat na webu www.pgpalava.cz. Bez rezervace je zakázáno využívat letový terén. Rezervace je vyžadována z důvodu kontroly pilotů a statistiky.

3. Každý pilot, využívající letového terénu, musí mít u sebe průkazku člena sdružení a na požádání ji předložit správci letové oblasti nebo pracovníkům Správy CHKO Pálava.

4. Piloti i diváci jsou povinni dodržovat základní i bližší ochranné podmínky CHKO Pálavaa pohybovat se pouze po vyznačených trasách jak k přístupu na startovište, tak pro opuštení přistávací plochy. K příchodu a odchodu z místa startu je možné použít pouze dohodnuté cesty, které navazují na turistické stezky. Vstup na startovní a přistávací plochu je povolen pouze členům o.s. PG Pálava.

5. Létat s padákovými kluzáky na těchto provozních plochách mohou pouze členové o.s., držitelé platné pilotní licence a dalších potřebných dokladů (platný technický prukaz PK, certifikát o pojištení za škody třetím osobám). Správce terénu je oprávněn kontrolovat členství v o.s. a platnou rezervaci.

6. Piloti jsou povinni dodržovat pravidla létání platná v České republice zejména s ohledem na kapacitu a bezpečnost kopce.

7. V prostoru startu a přistání jsou piloti povinni udržovat pořádek.

8. Jsou zakázány jakékoliv neprojednané úpravy plochy startu a přistání ze strany pilotů.

9. Plochu je možné využít k provozování paraglidingové školy pouze po předchozí domluvě a písemném schválení výborem o.s. PG Pálava.

10. Za škody na majetku a zdraví odpovídá každý pilot podle zákona o civilním letectví, příp. podle občanského zákoníku.

Provozní řád startoviště Děvín

Provozovatel: Občanské sdružení PG Pálava

Provoz: celoročně a to v době mezi 10-18h

Použitelné směry větru: V-JV

Souřadnice GPS Start: 48°52'2.231"N, 16°39'6.185"E přistání: 48°52'4.645"N, 16°39'42.691"E

Nadmořská výška startu: 500 m n.m.

Výškové omezení: TMA IV Brno spodní hranice FL65 (6500ft = 1980m)

 

Každý pilot musí respektovat omezení nelétat ve výšce nižší než ukládají platné letecké předpisy (150m AGL) v době od začátku února do konce července z místa startu západním směrem za hranici vymezenou GPS body:

48°51'36.796"N, 16°38'55.666"E

48°51'40.221"N, 16°38'42.624"E

48°52'10.266"N, 16°38'25.150"E

Omezený prostor “Děvín”.

Start

K dispozici je pouze jedna startovní plocha ideální pro V-JV směr větru viz mapa Startovní a přistávací plocha Děvín. Nepohybujte se mimo vyznačený prostor!

Startovište je vytyčeno dvěma orientačními kůly. Dalšími dvěma kůly je ohraničen celý prostor pro přípravu pilotů a kluzáků. Pod hranou svahu je startoviště omezeno vyznačenou línií (cca 10 metrů pod hranou svahu), respektujte toto ohraničení a nepohybujte se a nestartujte za touto línií z důvodu vzniku erozních rýh. Pokud to síla větru dovolí, doporučujeme startovat nad hranou v místech A a B.

Doporučená místa startu

A: 48°52'2.010"N, 16°39'7.995"E

B: 48°51'59.655"N, 16°39'4.530"E

Startovní a přistávací plocha Děvín.

Přistání

Vyhrazené přistání se nachází 48°52'4.645"N, 16°39'42.691"E a je označeno větrným rukávem.

Pro správné přistání je nutné si dobře provést rozpočet na přistání. Přistávací plocha má na šířku pouze 20 metrů a je umístěná mezi vinicemi. Než odstartujete, osobně se zajděte na přistávačku podívat. Přistávat zpět na startovní plochu a do prostoru pro přípravu padáků je povoleno.

Orientační pohled – umístění přistávací plochy pod Děvínem.

Detailní pohled přistávací plochy pod Děvínem.

 

K dispozici je taktéž neoficiální přistávací plocha, což je pozemek, který se nachází nad oficiální přistávací plochou směrem ke kopci (nad silnicí). V současné době je pole oseto obilím. Chovejte se zde prosím co nejšetrněji. Po přistání sbalte padák "do květáku" a nejkratší cestou odejděte. V žádném případě zde nebalte padák do batohu.

 

neoficiální přistávací plocha

 

Parkování

Výjezdy na start, do zákazu vjezdu či parkování na soukromých zemědělských pozemcích je přísně zakázáno! Silnice mezi Klentnicí a Pavlovem není vhodná k parkování. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme parkovat v obci Pavlov a k výšlapu na start použít oficiální turistické stezky. Z důvodu bezpečnosti pilotů kteří přistávají, neparkujte před oficiální přistávací plochou.

Přístup na startoviště Děvín.

 

Provozní řád startoviště Stolová hora

 

Provozovatel: Občanské sdružení PG Pálava

Provoz: celoročne a to v době mezi 10–18 hod.

Použitelné směry větru: jihozápad–západ

Souřadnice start: 48°50´24.842˝N, 16°38´7.256˝E a 48 50´ 21.006˝N, 16 38´12.774˝E

Souřadnice přistání: 48°50´16.478˝N, 16°38´2.078˝E

Nadmořská výška startu 458 m n.m.

Prevýšení start–přistání: 120 m

Výškové omezení: TMA IV Brno spodní hranice FL65 (6 500 ft = 1 980 m)

 

Start

K dispozici jsou dva starty. Start A je ideální pro JZ-Z směr větru. Start B je vhodnejší pro

JZ směry s převládající jižní složkou. Startovište je vytyčeno dvěma orientačními kůly.

Dalšími dvěma kůly je ohraničen celý prostor pro přípravu pilotů a kluzáků. Nepohybujte

se mimo tento vytyčený prostor!


stolova_start

Mapa č. 4: Startovní a přistávací plocha Stolová hora.

Přistání

Vyhrazené přistání se nachází přímo pod startovištěm a je označeno větrným rukávem.

Pro správné přistání je nutno si dobře provést rozpočet na přistání. Přistávat zpět na startovní plochu a do prostoru pro přípravu padáků je povoleno.


stolova_svahovani

Mapa č. 5: Svahování a přistání Stolová hora.

Parkování

Výjezdy na start, do zákazu vjezdu či parkování na soukromých zemědělských

pozemcích je přísně zakázáno! Parkování je možné na vyhrazených parkovištích,

zejména pak u kiosku u hotelu Blanka, kde je umístěn informační

panel PGP. Neparkujte v místě, kde se červená stezka kríží se silnicí Mikulov – Klentnice. Není zde žádná oficiální parkovací plocha a navíc jsou odtud pravidelně hlášeny případy vykradení aut.