Aktuality

Přistávání a parkování aut - lokalita Děvín 3.11.2023


Vážení členové spolku PG Pálava,

se začínající novou paraglidingovou sezónou bychom Vám rádi připomněli pravidla týkající se přistávání a také parkování aut pod Děvínem.

Parkování aut je povoleno pouze v rozšířeném pásu pod "vítrpytlem", tedy u cesty ke schodům na Děvín, dále na druhé straně na vzniklém rozšířeném pásu po výkopových pracech v těsné blízkosti silnice (není to oficiálně povoleno, je to na soukromém pozemku, ale je to prozatím tolerováno) a také v soutěsce - vše vyznačeno na mapkách níže. Další možné místo je samozřejmě na veřejném parkovišti u kiosku v Pavlově. Parkování na ostatních místech, cestách a pozemcích je pro všechny paraglidisty zakázáno! Obhajoba typu, že tam již nějaká auta stála, nebereme jako pádný argument, turisté ať si parkují, kde chtějí, my budeme parkovat pouze na místech k tomu určených. Všechny pozemky v okolí přistávacích ploch jsou soukromé a parkování na nich nám způsobuje velké problémy, prosíme tedy o dodržování těchto pravidel.

Co se týče přistávání pod Děvínem, oficiální přistávací plocha je úzký pás pole za silnicí. Jelikož je tento pozemek dost úzký a navíc svažitý směrem od silnice, není tedy pro přistávání úplně ideální a proto je vyjednaná výjimka a je tolerováno přistávání na větším pozemku před silnicí, mezi cestou ke schodům a vinohradem (obě přistávací plochy jsou vyznačeny na mapkách níže). Prosíme tedy všechny členy přistávat pouze a výhradně na těchto dvou pozemcích, případně na okolních polních cestách. Na cestách prosíme i balit všechna křídla. Bohužel běžnou realitou i přesto, že to povětrnostní podmínky nevyžadují, je časté přistávání na velkém poli za cestou na Děvín (vyznačeno červeně). Prosíme všechny piloty, aby na tomto soukromém pozemku nepřistávali, není-li to opravdu nezbytně nutné skrz např. ohrožení zdraví pilota. V těchto případech ale spíše doporučujeme předcházet těmto krizovým situacím a zvážit povětrnostní podmínky a svoje pilotní zkušenosti ještě před startem.

Prosíme tedy o přistávání a parkování aut dle těchto výše uvedených pravidel. Nedodržování těchto podmínek nám způsobuje zbytečné problémy s majiteli pozemků a také s obcemi a současně nám způsobují špatné vyjednávací pozice ohledně pronájmů pozemků a samotného létání na Pálavě. Na dodržování těchto pravidel je a bude striktně dohlíženo. 

Děkujeme za pochopení.

 

Za výbor spolku PG Pálava z.s.

Martin Kulhánek

Členství, rezervace míst a přihlašování letů 12.10.2021


Zdravíme členy spolku PG Pálava, všechny ostatní piloty a příznivce. Rádi bychom touto cestou připomněli několik záležitostí týkající se členství a rezervace letů. Všichni piloti, kteří by rádi využili výjimky a souhlasu CHKO Pálava, která nám byla opět udělena a prodloužena do konce roku 2025, jež nám povoluje starty a lety v rámci NPR Děvín a NPR Tabulová, musi být bezpodmínečně členy spolku PG Pálava. Toto není nějaký náš výmysl, ale je to jedna z hlavních podmínek této výjimky. Kdo není členem spolku, má zakázáno startovat v daných lokalitách a nemá ani povolený vstup do prostoru startoviště. Prosíme tedy, aby všichni piloti, kteří chtějí v těchto lokalitách létat nebo případně pokud vědí o někom ze svého okolí, kdo má toto v plánu a nejsou členy spolku PG Pálava, aby tak učinili, případně aby aktivně tyto nové zájemce o této podmínce informovali a odkázali je ideálně na náš web. Samozřejmě se kdokoliv může obrátit na členy výboru spolku uvedených v kontaktech, kteří s registrací a členstvím rádi pomohou (https://www.pgpalava.cz/kontakty).

Druhý, navazující apel, se týká rezervace míst. Prosíme všechny členy, aby dbali na rezervace svých letů na webu spolku a to vždy ještě před samotným vstupem do NPR Děvín nebo NPR Tabulová (Stolová hora), opět je toto jedna z podmínek výjimky udělené od CHKO Pálava. Členství a rezervace míst mohou být a fakticky i jsou kontrolovány, jak ze strany pracovníků správy CHKO Pálava, tak i členy výboru spolku PG Pálava.

Prosíme, aby si každý uvědomil, že výjimka ze strany CHKO Pálava je dočasná, pracně vykomunikovaná a dodržování podmínek je důrazně vyžadováno a kontrolováno. Pokud nebudeme dodržovat a respektovat pravidla, mohli bychom o létání na Pálavě snadno přijít a to věříme, že nikdo z nás nechce.

Poslední prosba se týká přihlašování letů do soutěže na serveru XContest. Kdo standardně přihlašuje lety do této soutěže, prosíme, přihlašujte všechny lety z obou lokalit (Děvín, Tabulová), včetně i těch nejkratších sletíků. Každý let se počítá a LAA ČR našemu spolku podle počtu letů přiděluje příslušné dotace.

Děkujeme.

Za výbor spolku PG Pálava.

Martin Kulhánek