Aktuality

Členství, rezervace míst a přihlašování letů 12.10.2021


Zdravíme členy spolku PG Pálava, všechny ostatní piloty a příznivce. Rádi bychom touto cestou připomněli několik záležitostí týkající se členství a rezervace letů. Všichni piloti, kteří by rádi využili výjimky a souhlasu CHKO Pálava, která nám byla opět udělena a prodloužena do konce roku 2025, jež nám povoluje starty a lety v rámci NPR Děvín a NPR Tabulová, musi být bezpodmínečně členy spolku PG Pálava. Toto není nějaký náš výmysl, ale je to jedna z hlavních podmínek této výjimky. Kdo není členem spolku, má zakázáno startovat v daných lokalitách a nemá ani povolený vstup do prostoru startoviště. Prosíme tedy, aby všichni piloti, kteří chtějí v těchto lokalitách létat nebo případně pokud vědí o někom ze svého okolí, kdo má toto v plánu a nejsou členy spolku PG Pálava, aby tak učinili, případně aby aktivně tyto nové zájemce o této podmínce informovali a odkázali je ideálně na náš web. Samozřejmě se kdokoliv může obrátit na členy výboru spolku uvedených v kontaktech, kteří s registrací a členstvím rádi pomohou (https://www.pgpalava.cz/kontakty).

Druhý, navazující apel, se týká rezervace míst. Prosíme všechny členy, aby dbali na rezervace svých letů na webu spolku a to vždy ještě před samotným vstupem do NPR Děvín nebo NPR Tabulová (Stolová hora), opět je toto jedna z podmínek výjimky udělené od CHKO Pálava. Členství a rezervace míst mohou být a fakticky i jsou kontrolovány, jak ze strany pracovníků správy CHKO Pálava, tak i členy výboru spolku PG Pálava.

Prosíme, aby si každý uvědomil, že výjimka ze strany CHKO Pálava je dočasná, pracně vykomunikovaná a dodržování podmínek je důrazně vyžadováno a kontrolováno. Pokud nebudeme dodržovat a respektovat pravidla, mohli bychom o létání na Pálavě snadno přijít a to věříme, že nikdo z nás nechce.

Poslední prosba se týká přihlašování letů do soutěže na serveru XContest. Kdo standardně přihlašuje lety do této soutěže, prosíme, přihlašujte všechny lety z obou lokalit (Děvín, Tabulová), včetně i těch nejkratších sletíků. Každý let se počítá a LAA ČR našemu spolku podle počtu letů přiděluje příslušné dotace.

Děkujeme.

Za výbor spolku PG Pálava.

Martin Kulhánek

Tornádo 30.6.2021


Vážení členové LAA, piloti všech odborností,

 

Upozorňujeme Vás touto cestou, že v souvislosti se živelní katastrofou způsobenou ničivými následky tornáda, byl Úřadem pro civilní letectví nad postiženou oblastí zřízen dočasně omezený prostor s názvem Tornádo. Prostor je vymezen vertikálně od GND do 3000 ft  (900 m) AMSL, časově od 6:00 UTC 28.6.2021 do 20:00 UTC 12.7.2021. Horizontální vymezení je zřejmé ze zákresu v Opatření obecné povahy dostupném zde:

https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2021/06/7052_21_701-OOP_TORNADO_signed.pdf?cb=e753306b602949f1bcabae39a5832a3e,

nebo v zobrazení AisView.

Vstup do dočasně omezeného prostoru je zakázán všem letadlům s výjimkou letů policejních a vojenských letadel a letadel zdravotnické záchranné služby.

 

Vaše LAA ČR

Členství 2021 11.6.2021


Průkazky z roku 2020 budou platit do 30.06.2021. Členský poplatek na rok 2021 je nutné zaplatit do 30.06.2021.   Členský příspěvek pošlete na účet číslo 2000238376/2010. Pro automatické párování příchozích plateb do variabilního symbolu uveďte ID Vašeho profilu (klikněte Můj profil ->  ID je číslo na konci URL adresy) a do textu platby uveďte jméno a příjmení.         

Valná hromada 2021 17.5.2021


Oznamujeme Vám za výbor našeho spolku, že valná hromada proběhne 10.6.2021 v 18.00 na adrese Sportovní 1601, 691 23 Pohořelice.

Brigáda se uskuteční jakmile to bude možné dle aktuální situace s covid-19.

 

Děkujeme za pochopení

 

Prodloužení platnosti průkazů 2020 29.4.2021


Prodlužujeme platnost průkazů do konce května 2021.

CHKO potvrdila požadavek brigády na práce s vyřezáváním dřevin pod stolovkou. Snad bude možné během května po rozvolnění tuto brigádu uskutečnit včetně valné hromady. Do té doby se můžete přihlašovat na lety s platným členstvím v roce 2020 nebo platným měsíčním členstvím.

Vedení PG Pálava

Platnost průkazu 2020 28.2.2021


Pro informaci připomínáme, že platnost průkazu za rok 2020 končí po valné hromadě, kterou doufáme vzhledem k současné situaci bude možné uskutečnit v průběhu dubna 2021. Do té doby se můžete přihlašovat na lety s platným členstvím v roce 2020 nebo platným měsíčním členstvím. Vedení PG Pálava

Informace k výstavě „30 LET LAA ČR“ v OC Olympia Brno 15.9.2020


Rádi bychom pozvali letecké nadšence i ostatní veřejnost na naši výstavu.

Podařilo se nám dohodnout se s Obchodním centrem Olympia Brno na možnosti využít vnitřních ploch Olympie k výstavě naší techniky a důstojně tak připomenout 30. výročí založení Letecké amatérské asociace ČR.

Naše výstava bude zahrnovat na dvě desítky exponátů znázorňujících úroveň naší techniky z let založení naší asociace (zal. v Brně 17. 3. 1990) a dnešní podobu našich sportovních létajících zařízení (SLZ), která svým provedením prokazují, že letecká technika vyráběná v České republice dlouhodobě patří ke světové špičce.

Součástí expozice jsou ultralehké letouny, rogala, padákové kluzáky, vírník, nebo i sedačka k ultralehkému balonu. Výstava je doplněna řadou informačních panelů a krátkým filmem ilustrujícím vývoj ultralehké letecké techniky za posledních 30 let.

Výstava proběhne v prostorách obchodního centra od 12. do 28. září 2020

Doufám, že se nám zdařilo připravit po návštěvníky atraktivní podívanou.

Zveme vás tímto na oficiální zahájení výstavy dne 15. 9. 2020 v 17.00 hod. v centrální hale Olympia Brno.

 

Aleš Trtil

Prezident

Letecká amatérská asociace České republiky

Spuštěn nový web 1.5.2019


Spustili jsme nové webové stránky. Některé detaily ještě nejsou vychytané, tak prosím o trpělivost. Pokud narazíte na něco, co vám nefunguje nebo víte, že by mohlo fungovat líp, napište mi prosím.

Dalibor