Přihláška

Členem sdružení se může stát každý, koho Pálava svým magnetem přitahuje a kdo by se rád podílel na činnosti podporující volné létání v této jedinečné přírodní rezervaci. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let.

V případě zájmu vyplňte registrační formulář, doplňte v profilu Vaši fotku a telefon.

Abyste se stali platnými členy a mohli na Pálavě létat, je nutné co nejdříve uhradit členský příspěvek 500 Kč na účet číslo 2000238376/2010.

POZOR!!!

Pro automatické párování příchozích plateb do variabilního symbolu uveďte ID Vašeho profilu (klikněte Můj profil ->  ID je číslo na konci URL adresy) a do textu platby uveďte jméno a příjmení. 

Člen sdružení má právo:

  • účastnit se valné hromady

  • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů

  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

  • podílet se na praktické činnosti sdružení

Člen sdružení má povinnost:

  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení

  • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

  • platit členský příspěvěk dle rozhodnutí VH