Létání v roce 2014

Vážení členové,

 

Dne 21.2.2014 nabyla platnost výjimka ze zákazu provozovat létání v CHKO Pálava ze startovišť Stolová Hora a Děvín. Tentokrát se nám podařilo výjimku získat na dva roky, tedy do konce roku 2015.

 

Dodržování provozního řádu ze strany všech členů sdružení lze považovat za základní kámen úspěchu v jednání se Správou CHKO Pálava. Díky Vám všem za dodržování těchto pravidel.

http://www.pgpalava.cz/provozni-rad

 

Členské průkazky z roku 2013 platí do valné hromady, která se uskuteční v březnu 2014. O konání valné hromady a brigády  Vás budeme včas informovat.

 

Přejeme hezký nástup jara a těšíme se na viděnou.

 

Výbor o.s. PG Pálava