Aktuality

Snižte si prostřednictvím PG Pálava daňový základ

Snižte si prostřednictvím PG Pálava daňový základ

Určitě každého z nás hřeje u srdce, když může udělat nějakou dobrou věc, ale věděli jste, že kromě velmi dobrého pocitu si můžete legálně snížit své daně? PG Pálava coby občanské sdružení je neziskovou organizací a dárce, který poskytne dar neziskové organizaci na její veřejně prospěšnou činnost, si může za splnění zákonných podmínek hodnotu daru odečíst od základu daně. Dar nám můžete poskytnout jako fyzická osoba – např. zaměstnanec, OSVČ, žena na mateřské/rodičovské dovolené právnická osoba – např. s.r.o., a.s. Fy

10. 09. 2010

celý článek

Zpřístupnění západního úpatí Stolové hory

Zpřístupnění západního úpatí Stolové hory

Doposud uzavřená část Stolové hory bude v příštím roce zpřístupněna návštěvníkům prostřednictvím tří nových, navzájem propojených, turistických stezek. Správa CHKO Pálava vytipovala trasu, která šetrně provede návštěvníky po západním úpatí a zároveň jim umožní vychutnat si krásu skalního bradla z netradičního pohledu nebo obdivovat bohatě rozkvetlý jarní podrost v listnatém lese pod Sirotčím hradem. Na tuto trasu se napojí nově vyznačené stezky z Bavor, Perné a Klentnice. Pro nás jsou tyto nové stezky velmi důležité z hledisk

09. 09. 2010 12:00

celý článek